Kommentar på Clines Scientifics inledda samarbete med IFLAI gällande utveckling av AI-mjukvara för CellRace-projektet


Cline Scientific AB (”Cline” eller ”bolaget”) tillkännagav idag den 7:e oktober att bolaget initierat ett samarbete med mjukvaruföretaget IFLAI som är specialiserade på AI-lösningar inom Life Science för att utveckla en skräddarsydd AI-baserad mjukvara för cancerdiagnostikprojektet CellRace som bygger på just avancerade algoritmer i syfte att bedöma och förutse risken för metastaser.

I ett första steg ska Cline tillsammans med IFLAI samarbeta för att skapa en skräddarsydd lösning för den automatiserade analysen av den data som samlats in i CellRACE-projektet för att underlätta vidare-utveckling. Detta delmoment kommer att slutföras under Q4-22, därefter kommer Cline att testa program-varan och samla in data från en rad olika tumörcelltyper. I ett efterföljande projekt kommer denna data att användas för att förbättra systemet eftersom det kan ”lära sig” ett brett spektrum av cancerfenotyper, och sedan i slutändan användas som en del av en integrerad algoritm och mätsystem för att bestämma cancermetastatisk potential från ett patientprov.

Vår syn på Clines nya samarbetet är att det är naturligt och viktigt strategiskt steg då utvecklandet av avancerade AI-lösningar är en komplex uppgift som kräver många olika kompetenser och specialiteter. Genom att Clines djupgående kunskap inom biomedicin och bioteknologi kombineras med IFLAI:s expertis inom artificiell intelligens med fokus på Life Science innovationer ser vi att intressanta nyheter och data kan presenteras framgent gällande CellRACE-projektet. Professorerna Mattias Goksör och Giovanni Volpe som representerar IFLAI har sammantaget publicerat cirka 100 forskningsartiklar med över 14 000 citeringar enligt forskningsdatabasen Google Scholar.

Recent Posts

Contact Us

Address
Hasselvägen 85, Mölnlycke

Email
contact@iflai.com

Get Connected